top of page

קטגוריה

פוליטיקה ישראלית

ציון וציונות
אסופת מידע על עילת הסבירות כחלק מהרפורמה המשפטית-משילותית

טקסטים שימושיים, אתרים שימושיים

מצורפת אסופת מידע לשליח/ה על עילת הסבירות, האסופה מיועדת לשימוש פנימי בלבד ואינה מותרת לפרסום ללא אישור

סטודנטים, מבוגרים, Young Adults

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

בית הספר לשליחות

קרדיט:

bottom of page