top of page

קטגוריה

יחסי דת ומדינה

מסורת וחידוש
ארבעת שאלות התקווה- ערכת לימוד ופעילות של "מקום" בנושא דת ומדינה, ומשמעות המילה "חופשי" בהמנון

מערכי פעילות, טקסטים שימושיים

נשות הכותל, פלורליזם יהודי, מדינה יהודית דמוקרטית, משלחות סיוע של מדינת ישראל לעולם ועוד... איך כולם מתחברים ומתיישבים עם האתוס של "עם חופשי בארצנו"...

תיכון, סטודנטים, Young Adults, מבוגרים

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page