קטגוריה

משחקים ומתודות
כרטיסיות ליצירת שיח

טקסטים שימושיים

כרטיסיות באנגלית שנוצרו על ידי Reshet UK שמטרתן לעורר שיח עם צעירים שמגוון נושאים.

תוכן לשימושך :

קרדיט :Reshet UK

קרדיט: