top of page

קטגוריה

שבועות

מסורת וחידוש
ספר מתכונים לשבועות

טקסטים שימושיים

חטיבת ביניים, תיכון, יסודי, סטודנטים, מבוגרים, Young Adults

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: רותם אור, שליחה קהילתית בבית הכנסת שערי תורה במרילנד

קרדיט:

bottom of page