top of page

קטגוריה

חברה ישראלית

ציון וציונות
סרטונים קצרים על נשים בחברה הישראלית

< מתודה >

שמונה סרטונים קצרים בהפקת "מומנטום"- פרויקט פרי שיתוף פעולה בין משרד התפוצות לארגון JWRP, שמטרתו לחזק את הזהות היהודית והקשר לישראל באמצעות זיהוי וטיפוח הקהל הנשי.

<קהל יעד>

מתאים ל

<שפות>

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page