top of page

קטגוריה

צה"ל

ציון וציונות
פעילויות על ערכי צה"ל וערכים יהודיים באנגלית

טקסטים שימושיים, מערכי פעילות

חטיבת ביניים, תיכון

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: רוני קולנדר (שליחה לשעבר)

קרדיט:

bottom of page