top of page

קטגוריה

שבת

מסורת וחידוש
פעילות בנושא "שבת ישראלית" או "כיצד נראת שבת בישראל?"

טקסטים שימושיים

הרעיון הוא להדגיש שבישראל מתקיימת סיטואציה ייחודית סביב "השבת המשפחתית" שנוצרה, על אחת וכמה וכמה בחברה החילונית בישראל שמציגה מודל ייחודי של חול וקודש המשתלבים אלה באלה.

חטיבת ביניים, תיכון, סטודנטים, יסודי, Young Adults, מבוגרים

מתאים ל

אנגלית, עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page