top of page

קטגוריה

יום כיפור

מסורת וחידוש
פעילות ליום כיפור לנוער

טקסטים שימושיים, מערכי פעילות

חלוקה לדיון בקבוצות קטנות שמתרכז בשאלות על המושג"חזרה בתשובה" ועל היחס בין מסורת לכוונה בהקשר של יום כיפור.

חטיבת ביניים, תיכון

מתאים ל

אנגלית, עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: מעלה הוד, שליחת בית הכנסת עולם תקווה

קרדיט:

bottom of page