top of page

קטגוריה

צה"ל

ציון וציונות
רוח צה"ל - ערכים ודילמות מוסריות

טקסטים שימושיים

פעילות שמטרתה ללמד על רוח צה"ל וערכיו, ולעמת את המשתתפים עם דילמות מוסריות שחיילי צה"ל נתקלים בהן במהלך שירותם.

חטיבת ביניים, תיכון

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: מיטשל בארד (שליח לשעבר).

קרדיט:

bottom of page