top of page

קטגוריה

יום כיפור

מסורת וחידוש
רקע כללי על יום כיפור, מנהגיו ומקורותיו היהודיים וביטוייו בישראל, כולל מלחמת היום כיפורים (1973

טקסטים שימושיים

קובץ מידע בסיסי לשליח/ה על החג... כל מה שצריך לדעת עליו ואודותיו.

מבוגרים

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page