קטגוריה

יופ כיפור
רקע כללי על יום כיפור, מנהגיו ומקורותיו היהודיים וביטוייו בישראל, כולל מלחמת היום כיפורים (1973

טקסטים שימושיים

קובץ מידע בסיסי לשליח/ה על החג... כל מה שצריך לדעת עליו ואודותיו.

תוכן לשימושך :

קרדיט: